Servicii recepție și pază

Pentru o cât mai bună administrare a unei clădiri este întotdeauna nevoie atât de servicii de pază și protecție, cât și de servicii de recepție și secretariat. Siguranța locatarilor, protejarea bunurilor lor sau direcționarea lor corectă, poate fi garantată doar apelând la o firmă specializată în prestarea de servicii dedicate de supraveghere și control al fluxului tuturor celor care tranzitează acest spațiu.
Oferta de administrare birouri a GO Management include și aceste servicii, indispensabile unei bune funcționări și gestionări a activității unei clădiri în care își desfășoară activitatea un număr mare de persoane și în care este nevoie de verificarea și menținerea unui registru cât mai complet cu toți vizitatorii.

Servicii de pază

Având în vedere riscurile existente în zilele noastre și exigențele impuse de legislație, externalizarea serviciilor de pază și supraveghere este o condiție esențială pentru a beneficia de o protecție cât mai bună a spațiului și birourilor în care vă desfășurați activitatea. Pentru a ne îndeplini cât mai bine misiunea, ajutați de o echipă de specialiști, vom realiza un plan de securitate și supraveghere care va ține seama de nevoile locației, dar și de cele mai actuale norme și tendințe din domeniu.
Personalul folosit pentru a deservi clădirea va fi selectat conform specificațiilor clientului și va fi instruit pentru a corespunde cât mai bine misiunii încredințate de către beneficiarul serviciilor noastre.

Servicii de recepție și secretariat

Gestionarea vizitelor, corespondenței și apelurilor dintr-o instituție nu este o misiune prea ușoară atunci când este încredințată unei persoane care are și alte atribuții într-o firmă. Tocmai de aceea optarea pentru varianta externalizării serviciului de recepție și secretariat poate fi o bună alternativă pentru desfășurarea activității în cele mai bune condiții.
Pentru a corespunde cât mai bine criteriilor și nevoilor specifice locației și tipului de afacere pe care îl deservește, vom acorda o atenție deosebită selectării și plasării de personal cât mai adecvat și mai bine instruit. În acest sens vom evalua cu mare grijă atât calitățile fizice ale persoanei alese, care trebuie să aibă o prezență cât mai plăcută, cât și pregătirea sa pentru a putea răspunde cât mai bine solicitărilor și provocărilor implicate de îndeplinirea atribuțiilor de serviciu specifice acestui tip de post.

 

Care sunt principalele avantaje ale externalizării serviciilor de pază și secretariat?

Orice firmă are nevoie de securitate și de o persoană care să-i asigure o comunicare cât mai bună cu toți cei interesați de activitatea, serviciile sau produsele aflate în ofertă. Externalizarea acestor servicii către o firmă specializată, care dispune atât de autorizările necesare, cât și de experiența necesară pentru a face cea  mai bună selecție și instruire este o decizie cât se poate de bună.
Printre avantajele externalizării serviciilor de pază și recepție menționăm:

  • Câștigați mai mult timp pentru organizarea activităților specifice domeniului vostru de activitate.
  • Nu trebuie să vă mai bateți capul cu recrutarea de personal pentru pază și secretariat.
  • Beneficiați de personal calificat, instruit de o firmă autorizată și cu experiență în domeniu.
  • Activitatea voastră poate fi mult simplificată și eficientizată.
  • Beneficiați de costuri și cheltuieli predictibile.