Facility management

O cât mai bună ocupare a spațiilor disponibile, eficientizarea cheltuielilor, menținerea unei clădiri în parametrii optimi de funcționare, reducerea risipei și reciclarea deșeurilor reprezintă una dintre condițiile esențiale ale peformanței administrării unei clădiri. Tocmai de aceea oferirea unor servicii de facility management cât mai adaptate nevoilor clienților actuali și tendințelor în materie de gestionare a proiectelor reprezintă scopul nostru principal.
Preocupările noastre permanente în îndeplinirea tuturor activităților implicate în prestarea serviciului de facility management sunt:

 • reducerea costurilor operaționale
 • amenajarea și reamenajarea pentru a diminua consumul de energie sau pentru a obține energie din surse proprii
 • adoptarea de soluții ecologice și de măsuri cât mai performante.

Ce includ serviciile de facility management realizate de Green Office Management?

Principala miză a administrării eficiente a oricărui spațiu de birouri este menținerea unei clădiri în cei mai buni parametri de funcționare tehnică și de exploatare. La fel de importantă este și garantarea celor mai bune condiții pentru toți ocupanții, la prețurile cele mai avantajoase.
În aceste condiții, rolul Green Office Management este nu doar acela de a asigura mentenanța tehnică a tuturor instalațiilor și echipamentelor disponibile, ci și acela de a vă ajuta să adoptați măsuri care să contribuie la reducerea pierderilor și risipei de resurse și la o mai eficientă întreținere a spațiilor.

Pe scurt, vom încerca să vă ajutăm să adoptați soluții cât mai economice și ecologice, care să asigure o mai bună protecție a sănătății ocupanților și o mai bună protejare a mediului înconjurător.

Iată care sunt principalele servicii aflate în oferta noastră de facility management:

 • Mentenanța tehnică a instalațiilor și sistemelor
 • Întreținerea preventivă a tuturor dotărilor disponibile
 • Semnarea contractelor cu principalii furnizori de utilități
 • Administrarea spațiilor și birourilor
 • Servicii de pază și secretariat
 • Servicii profesionale de curățenie
 • Servicii de amenajări și întreținere interioare și exterioare
 • Servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție
 • Intervenirea rapidă în cazul unor situații neprevăzute
 • Servicii de eficientizare energetică a clădirilor
 • Furnizare de consumabile ecologice
 • Servicii de colectare selectivă a gunoiului și de valorificare a deșeurilor
 • Respectarea tuturor prevederilor și normelor legale din domeniul verificării sistemelor și instalațiilor tehnice și de prevenire și stingere a incendiilor
 • Realizarea managementului planului pentru situații de urgență și al regulamentului de funcționare a clădirii.

Care sunt principalele avantaje ale serviciilor de facility management prestate de GO Managemet?

Având în vedere că ne petrecem cea mai mare parte a timpului la muncă, în multe cazuri în clădiri de birouri, este foarte important să beneficiem de cele mai bune și sigure condiții. De aceea decizia de a apela la o firmă specializată în realizarea de astfel de servicii poate fi una cât se poate de bună.

Iată care sunt principalele avantaje pentru care să alegeți serviciile noastre de facility management:

 • Beneficiați de expertiza unui administrator cu experiență în gestionarea tuturor provocărilor legate de organizarea cât mai eficientă a întreținerii și exploatării unei clădiri.
 • Aveți parte de costuri mult mai bune de administrare a unei proprietăți, prin reducerea pierderilor și diminuarea risipei.
 • Aveți siguranța că vor fi respectate toate normele și reglementările în vigoare pentru funcționarea corespunzătoare a tuturor instalațiilor și sistemelor întregii clădiri.
 • O mai bună valorificarea a spațiilor printr-o mai bună gestionare a contractelor de închiriere.
 • Intervenția promptă și rapidă în caz de avarii sau defecțiuni.
 • Beneficiați de personal instruit și atent selecționat, conform unor criterii de performanță stabilite de o echipă de recrutare cu experiență.
 • Gestiune și control integrat al personalului și al tuturor activităților implicate în administrarea unei proprietăți.

De ce să apelați la serviciile GO Management de facility management?

Scopul principal al activității pe care o desfășurăm este obținerea celor mai bune rezultate și construirea unor parteneriate cât mai durabile cu beneficiarii serviciilor noastre. Soluțiile pe care le propunem sunt atent analizate și discutate cu toți cei care aleg să le fim furnizori. De aceea căutăm să includem în oferta noastră o gamă cât mai variată și mai adaptabilă de servicii, la standarde de calitate cât mai înalte.

Dacă alegeți să lucrați cu firma noastră veți avea întotdeauna parte de:
 • Servicii de facility management, administrare și de întreținere clădiri realizate de echipe cu oameni competenți și responsabili
 • Soluții profesioniste și cât mai performante pentru toate serviciile furnizate
 • Soluții economice, ecologice și sustenabile pentru toate proiectele în care ne implicăm
 • Economie de timp și resurse
 • Cheltuieli fixe și costuri predictibile.